Egyéb nyomtatványok

A KURZUS/VIZSGAKURZUS, LIMITSZÁMEMELÉS KÉRELMEZÉSÉNEK MÓDJA

I.         A kurzus/vizsgakurzus kérelmezésének eljárásrendje

A vizsgakurzus meghirdetésének kérvényezésére a TVSZ 8. §. 2. pontja alapján akkor jogosult a hallgató, ha már tanulta a tárgyat, de nem szerzett sikeres érdemjegyet.

Figyelem! Gyakorlati jeggyel záruló tantárgy esetén nincs lehetőség vizsgakurzus meghirdetésére!

Ø  A vizsgakurzus meghirdetését a hallgató kezdeményezi a Kérelem Kurzus (vizsgakurzus) meghirdetésére nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány az Óvó- és Tanítóképző Intézet honlapján az Egyéb Űrlapok menüpontban a Kurzus (vizsgakurzus)-meghirdetés mappából tölthető le. A hallgató letölti, pontosan kitölti a nyomtatványt és elektronikusan elküldi a tantárgyat oktatónak.

Ø  A tantárgyat oktató mérlegelve a hallgató kérését, továbbítja a kérelmet a Tanítóképző Intézet tanulmányi előadójának.

Ø  A tanulmányi előadó a Neptunban meghirdeti a kurzust, a hallgató felveszi a tárgyat.

Figyelem! Kurzusok (vizsgakurzusok) meghirdetésére csak a regisztrációs héten van lehetőség.

 

II.      A limitszámemelés kérelmezésének eljárásrendje

Ø  A limitszámemelés kérelmezését szintén a hallgató kezdeményezi a Kérelem limitszám emelésére nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány az Óvó- és Tanítóképző Intézet honlapján az Egyéb Űrlapok menüpontban a Limitszámemelés mappából tölthető le. A hallgató letölti, pontosan kitölti a nyomtatványt és elektronikusan elküldi a tantárgyat oktatónak.

Ø  A tantárgyat oktató mérlegelve a hallgató kérését, továbbítja a kérelmet a Tanítóképző Intézet tanulmányi előadójának.

Ø  A tanulmányi előadó a Neptunban megemeli a létszámot, a hallgató felveszi a tárgyat.

Figyelem! Limitszámemelésre is csak a regisztrációs héten van lehetőség.

Nyíregyháza, 2021. január 21.

   Imre Rubenné dr.
    intézetigazgató

 

Kérelem limitszám-emelésre

Kérelem kurzus (vizsgakurzus) meghirdetésére

Igazolás konzultáción, vizsgán való részvételről.
(A kitöltött, és az oktatóval aláíratott lapot a Tanulmányi osztályon a szak tanulmányi előadója -Szaniszló Katalin- pecsételi le)