Pályázati felhívás: "Az évfolyam legjobb tanítója"

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „AZ ÉVFOLYAM LEGJOBB TANÍTÓJA” cím elnyerésére

A Tanítóképző Intézet, a gyakorlóiskolák ez évben is meghirdetik a tanítási versenyt a végzős tanító szakos hallgatók számára.

Választható tantárgyak: Az általános iskola 1―4. osztályában magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret. Az egyes tantárgyak választható témái 2013. 10. 28-tól (hétfőtől) az intézeti honlapon olvashatóak. Az ezek közül kiválasztott témát tervezetszerűen kell feldolgozni (mellékletek, fóliák, rajzok stb. ).

A jeligés tervezeteket november. 04-ig (hétfőn) délelőtt 11 óráig kell leadni a Tanítóképző Intézetben. Jeligés, zárt borítékban mellékeljék a pályázó nevét!

A tervezetek eredményhirdetésének időpontja: november 07. (csütörtök) 12.30 óra, helye a B/12. szoba. A versenytanításokra november 11-től november 14-ig kerül sor, a védés várható időpontja: november 14. (csütörtök).

 

A versenytanításon a 6 legjobb tervezet készítője vehet részt. A tanításokat bizottság rangsorolja.

Csak megfelelő számú és színvonalú tervezet benyújtása esetén rendezzük meg a versenyt. A legjobb tanítások a Tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján zárótanításként fogadhatók el.

 

A tanítási verseny tervezett díjai:

I.díj: „Az évfolyam legjobb tanítója” cím viselésének joga.

A Diákönkormányzat lehetőségei alapján az első három helyezett hallgató pénzjutalomban részesül.

 

Nyíregyháza, 2013. október. 09.

 

 

                    Tóthné dr. Szűcs Éva                                                            Dr. Jenei Teréz

            a versenytanítás intézeti felelőse                                                      intézetvezető