Magyar Tudomány Ünnepe az Óvó- és Tanítóképző Intézetben

tudomány napja

A pedagógiai gyakorlat múltjának és jelenének sajátosságai címmel rendeztek konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az Óvó- és Tanítóképző Intézetben 2022. november 22-én. A rendezvényen tíz előadás hangzott el, részben a tanítóképzés gyakorlati vonatkozásaival, részben a különböző tantárgypedagógiák gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban. A konferencián az intézet oktatói mellett az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium több pedagógusa is előadást tartott, bizonyságot téve a két egység szoros együttműködéséről. A pedagógiai gyakorlat sokszínűsége okán a jelen lévő hallgatók több tudományterület sajátosságaival ismerkedhettek meg. A rendezvényen előadást tartott: Kissné dr. Rusvai Julianna, dr. Pethőné Zatureczki Tünde, dr. Nagy Balázs, Molnár Ágnes, Opre Edina Irén, Tóthné dr. Szűcs Éva, Imre Rubenné dr., dr. Mándy Tihamér, dr. Dráviczki Sándor. Dr. Komáromi István előadását Dobos Zoltánné tolmácsolta.