Kazinczy-verseny a Nyíregyházi Egyetemen

Kazinczy

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2023/2024-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánják ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak. Az országos döntőt 2024. május 10-én rendezik meg Esztergomban.

A felhíváshoz kapcsolódva a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete az Óvó- és Tanítóképző Intézettel együtt ebben az évben is megrendezi a verseny házi fordulóját, melynek győztesei képviselik intézményünket az országos döntőben.

A verseny időpontja:

2024. április 16. (kedd), 14:00.

Helyszín: B 213

A versenyfeladat: egy szabadon választott szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása. A szöveg ne haladja meg a három percet, s ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

Várjuk azokat a hallgatókat, akik részt kívánnak venni a versenyen, vagy csak érdeklődőként szívesen meghallgatnák mások színvonalas előadását.

 

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet     Óvó- és Tanítóképző Intézet